Tréningy » Tréningy

Tréningový proces Hockey club Petržalka 2010 – (len rozpis tréningov na ľade) :

 

kategória Predprípravka 0-1-2

Deň Čas Zraz Miesto Poznámka
Pondelok

Utorok

15.30 -16.30

15.00 ZŠ Petržalka ľad
Streda
 14.15 -15.15 14.00 ZŠ Petržalka ľad
Štvrtok
Piatok
Sobota
7.15 – 8.15 7.00 ZŠ Petržalka ľad
Nedeľa

 

     

kategória Predprípravka 3-4

Deň Čas Zraz Miesto Poznámka
Pondelok
 15.30 -16.30  15.00  ZŠ Petržalka ľad
Utorok
15.30 -16.30 15.00 ZŠ Petržalka ľad
Streda
Štvrtok
14.15 -15.15 14.00 ZŠ Petržalka ľad
Piatok
Sobota
7.15 -8.15 7.00 ZŠ Petržalka ľad
Nedeľa

  kategória Prípravka 5  a Mladší žiaci 6-7 

Deň Čas Zraz Miesto Poznámka
Pondelok
Utorok  5.45-7.00 5:30  ZŠ Petržalka  ľad
Streda
Štvrtok 15.30 – 16.30 15:00 ZŠ Petržalka ľad
Piatok 14.15 – 15.15 14:00 ZŠ Petržalka  ľad
Sobota 5.45 -7.00 5:30  ZŠ Petržalka  ľad
 Nedeľa

  kategória Starší žiaci 8-9 

Deň Čas Zraz Miesto Poznámka
Pondelok
Utorok 5.45-7.00 5:30  ZŠ Petržalka  ľad
Streda
Štvrtok 15.30 – 16.30 15:00 ZŠ Petržalka ľad
Piatok 15.30 – 16.30 15:00 ZŠ Petržalka  ľad
Sobota
5.45 -7.00  5:30  ZŠ Petržalka  ľad
Nedeľa

 

  

Brankári

Deň Čas Zraz Miesto Poznámka
Pondelok  13.00 -14.00  12.30  ZŠ Petržalka  ľad
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Žiadame všetkých hráčov a hráčky, aby dôsledne rešpektovali termíny a pravidelnú dochádzku na športovú činnosť!

Prosíme rodičov o vhodne zvolené športové oblečenie pre dieťa – najlepšie už kompletný hokejový výstroj s tréningovým dresom a štucňami, alebo alternatívne  vo výnimočných prípadoch šuštiaková súprava, prípadne voľné športové nohavice v kombinácii s ľahkou vetrovkou, alebo teplou mikinou, ďalej pevné rukavice, chrániče na lakte a kolená. Na hlavu bezpodmienečne hokejovú prilbu – v HC Petržalka 2010 povinne červená s mriežkou (combo) na tvár! Ďalej odporúčame priniesť najmenej 0,5 l tekutiny (najlepšie čistá voda alebo málo sladený čaj), uterák, mydlo, šľapky a čiapku. 

Evžen Surovka, tréner Hockey club Petržalka 2010 (0907 115 264)

Mgr. Peter Solmoši,   tréner  Hockey club Petržalka 2010 (0907 636 302)

———————————————————————————————————————–

Hockey club Petržalka 2010 o.z. spracováva osobné údaje, ktoré sú dobrovoľne poskytnuté hráčmi, rodičmi, trénermi, funkcionármi, návštevníkmi a inými osobami v priestoroch zimného štadióna Petržalka-Ovsište, M.C.Sklodowskej 1/A, 851 04 Bratislava. Tieto osobné údaje sú využívané len za účelom, na ktorý boli poskytnuté a to najmä pre potreby členstva v klube ľadového hokeja, činnosti klubu, zverejnenia, reklamy a marketingu klubu ľadového hokeja Hockey club Petržalka 2010 o.z. Vyplnením dotazníkov, formulárov, tlačív Hockey club Petržalka 2010 o.z.  ste udelili výslovný súhlas Hockey club Petržalka 2010 o.z., M.C.Sklodowskej 1/A, 851 04 Bratislava, IČO: 42 184 258,  na spracovanie Vami predložených osobných údajov v  dotazníkoch, formulároch, tlačivách, listoch, emailovej korešpondencii alebo inak poskytnutých klubu ľadového hokeja Hockey club Pertržalka 2010 o.z. (najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, telefónne číslo,  email), a to na nevyhnutnú dobu až do odvolania, pre vyššie uvedené účely.