Brúsiareň a servis korčúľ

pán Jágerský 0907 379 073.

 

Otváracie hodiny pre zimné obdobie, platné od 15.9. do 30.4.

Pondelok: 17.00 – 20.30

Utorok:     17.00 – 20.30

Streda:     17.00 – 20.00

Štvrtok:    zatvorené

Piatok:      16.30 – 20.00

Sobota:     15.30 – 17.30

Nedeľa:   zatvorené

 

Otváracie hodiny pre letné obdobie, platné od 1.5. do 14.9.


párny týždeň 
                                            nepárny týždeň

Pondelok:        17.00 – 21.00                              zatvorené

Utorok:               zatvorené                               17.00 – 21.00

Streda:             17.00 – 21.00                               zatvorené

Štvrtok:            zatvorené                                   17.00-21.00

Piatok:              zatvorené                                   17.00 – 21.00

Sobota:            zatvorené                                    17.00 – 21.00

Nedeľa:            17.00 -21.00                               zatvorené

 

V čase verejného korčuľovania otvorené.

Možnosť hromadného brúsenia (minimálne 5 párov), na základe telefonického dohovoru.

pán Jágerský 0907 379 073.