Ponuka partnerstva

Vážení priatelia,

 

dovoľte, aby sme Vám predstavili zrod nového slovenského športového subjektu. Klub ľadového hokeja Hockey club Petržalka 2010 vznikol koncom roka 2010, ako je zrejmé z jeho názvu, a stal sa novým a právoplatným členom hokejovej rodiny na Slovensku. Kladieme si smelé ciele, a preto sme sa rozhodli vydať sa na neľahkú cestu podpory detského a mládežníckeho športu.
Aby naše snaženie malo zmysel a aby jej výsledkom bol zrod zdravých a úspešných mladých športovcov, dali sme si záväzok pracovať svedomito a profesionálne. Slovensko dnes, viac ako inokedy, potrebuje pozitívne príklady. V súčasnosti, v období hľadania stratených hodnôt, je pred nami veľa práce, aby sme mladým ukázali, ako môžu správne uchopiť svoj život a ako s ním môžu zmysluplne narábať.
Vznik nového hokejového klubu si vyžaduje mnoho úsilia a nemalej finančnej podpory. Moderný marketing a vzťah s verejnosťou smeruje stále viac k spojeniu jeho klasického ponímania a filantropie.
Naša ponuka je práve takým spojením – môže byť nielen o marketingu ale môže to byť aj Váš postoj a súhlas so životnou filozofiou, ktorej základom je podpora detí a mládeže, zdravého životného štýlu a s tým spojené telesné a duševné zdravie.

 

V prílohe k tomuto úvodnému slovu by sme Vám radi predstavili a ponúkli možnosti podieľať sa na našom spoločnom projekte formou partnerstiev a reklamy. Ďakujeme za Vašu pomoc a podporu!

 

Petržalskí Panteri

HC_Petrzalka_2010_Ponuka_Partnerstva.pdf

logo-white