Kontakty a registračné údaje

Meno: Hockey club Petržalka 2010 o.z.

Sídlo: M.C.Sklodowskej 1/A, 851 04 Bratislava

IČO: 42 184 258

DIČ: 2023376564

Registrácia: MV SR, dňa 14.12.2010, VVS/1-900/90 – 36638

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Č. účtu: 8643266001/5600, IBAN: SK80 5600 0000 0086 4326 6001

EČČ SZĽH: 133

Tel.: +421 907 742 691, +421 907 784 446

Mail: hcpetrzalka@gmail.com, zimnystadionpetrzalka@gmail.com

Web: www.hcpetrzalka.sk

Facebook: Hockey club Petržalka 2010

 

Emailové adresy:

Hlavný tréner klubu: Peter Šaradín – saradin.p@gmail.com

 

V prípade záujmu o vstup hráča  do klubu, spoluprácu, informácie o tréningovom procese a pod. kontaktujte prosím hlavného trénera klubu.