Verejné korčuľovanie v sezóne 2023/2024

Pozrite prosim na úvodnej stránke „najbližšie akcie“ alebo našu fcb stránku „Zimný štadión v Petržalke“

 

 

Požičovňa a brúsenie korčúľ k dispozícii. Zmeny sú vyhradené!!!

 

Pre širokú verejnosť ponúkame možnosť sa zdokonaliť po hokejovej a korčuliarskej stránke na viacerých kurzoch našich partnerov, viac na www.hokejovetreningy.sk alebo piruetka.sk

 

 

 

Prajeme Vám príjemnú zábavu!

(zmeny sú vyhradené!)

————————————————————————————————————————————

Maximálna kapacita korčuliarov na ľadovej ploche je 200 osôb!

Vstup na ľadovú plochu je povolený len v korčuliach! Odporúčame nosiť prilbu a rukavice ako prevenciu poranení hlavy a horných končatín.

Prosím rešpektujte prevádzkový poriadok zimného štadióna a pokyny usporiadateľskej služby. Ďakujeme.

 

Cenník (platný od 28.10.2022):       

 

Vstupné za korčuľovanie (60 minútový blok):

Dospelí:  PTŽ, BMK (petržalčania,  karta BMK)   6 EUR
Deti do 18 rokov, Seniori nad 62 rokov:  PTŽ, BMK (petržalčania, karta BMK)  4 EUR
Deti do 15 rokov, Dospelí, Seniori nad 62 rokov:  ZŤP  3,00 EUR
Doprovod (bez korčúľ):  PTŽ, BMK, ZŤP  1,00 EUR

Ostatné poplatky:

 

Záloha za kľúč od skrinky:  5,00 EUR
Vrátenie zálohy za kľúč od skrinky: -5,00 EUR
Poplatok za stratu kľúča od skrinky:  5,00 EUR

 

Vysvetlivky:

PTŽ –  Petržalka (zľavnené vstupné pre obyvateľov s trvalým pobytom v MČ Bratislava – Petržalka)

BMK – Bratislavská mestská karta (zľavnené vstupné pre držiteľov tejto karty)

ZŤP –  Zdravotne ťažko postihnutí (zľavnené vstupné pre držiteľov tohto preukazu)

Zľavnené vstupné si je možné uplatniť len po predložení Občianskeho preukazu, Bratislavskej mestskej karty alebo preukazu ZŤP. Jednotlivé zľavnené vstupné nie je možné kumulovať.

 

20130210_135009_mini