Zhodnotenie doterajšieho priebehu súťažného obdobia kategórie 3-4 v prebiehajúcej sezóne 2016/2017

„Od začiatku súťažného obdobia sa mladí Panteri z kategórie 3-4 zúčastnili viacero turnajov, kde získavali cenné zápasové skúsenosti. Samotné výsledky, budú uvedené na konci článku, aj keď v tejto kategórií nehrajú žiadnu rolu. V zápasoch bolo vidno, ako funguje vzájomný vzťah medzi trénovanými hernými činnosťami jednotlivca v tréningovom procese a ich následná transformácia do súťažného prostredia. U každého hráča sa stretávame s rôznym progresom  nárastu športovej výkonnosti, čo je typické pre danú kategóriu. Pokiaľ má hráč osvojené herné činnosti jednotlivca počas tréningu, nemusí to znamenať, že je schopný využiť tieto zručnosti aj v súťažných podmienkach. Tréningový proces, spolu so zápasmi, má viesť k tomu, aby bol hráč schopný v maximálnej miere využiť svoje vnútorné predpoklady, ovplyvňované vonkajšími činiteľmi v súťažných podmienkach. Pre hráčov v kategórii 3-4 je dôležitá adaptácia na hru, v ktorej sa vyskytuje súper, rozhodca, diváci, nové prostredie…atď. Po zložitom procese adaptácie na hru, ktorá trvá u každého hráča individuálne dlho, začnú hráči využívať osvojené zručnosti a schopnosti z tréningového procesu. Vzhľadom na to, že sa jedná o hru detí, je nežiaduce, aby sa potláčala ich kreativita a improvizácia, čo taktiež napomáha k ich športovému rastu. Je potrebné si uvedomiť a nezabúdať na to, že sú to stále deti a deti sa musia hrať.“

Peter Solmoši

 

 Výsledky:

HOBA White Sharks – HCP 2010       5:5

Nové Zámky – HCP 2010                   1:6

UTE Budapešť – HCP 2010                5:4

VASAS Budapest – HCP 2010           14:5

Skalica – HCP 2010                            11:10

Hamikovo – HCP 2010                        14:17

Skalica – HCP 2010                            17: 10