Zaradenie hráčov do kategórií pre sezónu 2015/2016

Vážení hráči, vážení rodičia,

pripravili sme pre Vás súpisky hráčov v jednotlivých kategóriách pre sezónu 2015/2016. V tejto sezóne sme rozdelili hráčov do týchto kategórií: „Predprípravka 0-1-2“,  „Predprípravka 3-4“, „Prípravka 5“, „Mladší žiaci 6-7“, „Starší žiaci 8-9“, „Muži A-tím“. Kategória Prípravka 5 je momentálne, z dôvodu nízkeho počtu hráčov, zlúčená s kategóriou Mladších žiakov 6-7.

Zaradenie hráčov do kategórií nájdete na nasledovných odkazoch:

Predprípravka 0-1-2

Predprípravka 3-4

Prípravka 5 + Mladší žiaci 6-7

Starší žiaci 8-9