Zamyslenie sa nad športovou prípravou

Milí priatelia,  sme naozaj radi, že ste buď ako hráčky/hráči alebo ako rodičia súčasťou nášho klubového života. Radi by sme Vám objasnili niekoľko vecí, ktoré sa týkajú športovej prípravy mladého hokejistu.
V prvom rade je potrebné si odpovedať na základnú otázku, či chcem hrať hokej, resp. rodičia by si mali postaviť otázku, či Vaše dieťa chce hrať hokej? Ak si na túto otázku odpoviete kladne, potom sú namieste ďalšie slová, ktoré adresujeme práve Vám, ktorí hokej hrať chcete. Ak sa povie ľadový hokej, všetci si pod športovou prípravou automaticky vybavujú tréning na ľadovej ploche. To je prvý a zásadný omyl. Pod pojmom „tréning“, nie je myslený len tréning na ľade, ale aj na ihrisku, kolieskových korčuliach, na petržalskej hrádzi, na Kolibe, Železnej studničke, v telocvični, v posilňovni, na plavárni a podobne. Tréningom je aj každá individuálna športová činnosť, ktorú hráč robí napríklad doma alebo vonku s rodičmi či kamarátmi pri inej športovej aktivite. V záujme kvalitnej a plnohodnotnej športovej prípravy v  Hockey club Petržalka 2010 majú hráči povinnosť zúčastňovať sa všetkých klubových tréningov.  Rovnako sa majú poctivo a pravidelne  rozcvičovať pred tréningom na ľade, pred posilňovaním, ako aj po tréningu na ľade absolvovať uvoľňovacie cvičenia. Tréning začína zrazom a končí, keď to určí tréner. Súčasťou športovej prípravy je aj športová teória, ktorú by mal každý hokejista ovládať. V najbližšom období začneme s teoretickou prípravou od kategórie prípravka 5 a budeme ju absolvovať v trvaní 1 hodiny týždenne. Teoretická príprava bude počas sezóny prebiehať vždy po tréningoch v trvaní cca. 15-20 minút. Každý hráč si však individuálne môže naštudovať napr. pravidlá ľadového hokeja, ktoré  sú zverejnené na oficiálnej stránke Slovenského zväzu ľadového hokeja www.hockeyslovakia.sk.
V súvislosti so športovou prípravou počas celej sezóny je nevyhnutná súčinnosť  všetkých zložiek klubu ľadového hokeja, ako aj hráčov a ich zákonných zástupcov.  Chceme všetkých v dobrom úmysle upozorniť, že v nasledujúcom súťažnom období nebudeme tolerovať absenciu hráča na tréningovom procese alebo na zápase z dôvodu, ktorý nie je relevantný. Za také považujeme len  vážne zdravotné, školské alebo súkromné problémy. Pri väčšom množstve vynechaných tréningov sa môže stať, že absentujúcich hráčov tréneri nebudú automaticky zaraďovať do zápasov, ako tomu bolo v minulosti. Pokiaľ budeme chcieť zlepšiť aj športovú úroveň, bude to možné len prostredníctvom zvýšenej disciplíny, vzájomnej úcty a poriadku.  Ako sme spomínali na stretnutí s rodičmi, od septembra budeme v kategóriách mladší žiaci, starší žiaci pravidelne kontrolovať prospech hráčov. V tomto smere prosíme rodičov, aby trénerom svojich kategórií zabezpečili výpis z elektronickej žiackej knižky vždy ku koncu mesiaca (posledný tréning v mesiaci). Aj nám záleží, aby sa z Panterov stali šikovní a zodpovední ľudia, ktorí vedia nielen hrať hokej, ale vedia sa aj celkovo pripravovať na život. O niekoľko dní končí príprava na ľade a koncom júna sa končí aj celková prvá fáza letnej prípravy v klube. Z toho dôvodu žiadame všetkých hráčov, aby sa dôsledne a poctivo individuálne pripravovali aj počas letných prázdnin, a to na základe pokynov ich trénerov. Športovec sa pripravuje systematicky každý deň tak, aby bol v dobrej kondícii. Prípravu je potrebné konzultovať so športovým odborníkom preto, aby nedošlo k neúmernému zaťaženiu organizmu, čo následne prispieva k častejším zraneniam a horšiemu zdravotnému stavu mladého športovca. Máme radi ľadový hokej a chceme, aby petržalskí Panteri v nasledujúcej sezóne dosahovali stále lepšie a lepšie výsledky. Túto métu dosiahneme len spoločnou prácou, otvorenou komunikáciou a rešpektovaním profesionality realizačného tímu klubu.