Rozpis súťaží SZĽH, 2013/2014

Rozpis súťaží SZĽH pre družstvá HC Petržalka 2010,

ročník 2013/2014

Rozpis súťaží SZĽH pre družstvá HC Petržalka 2010,

ročník 2013/2014

 

1. liga ženy – seniorky

Účastníci:

Skupina A:                                                                             Skupina B:

1. HC Topoľčany                                                                     1. HK Poprad

2. ŽHKm Zvolen                                                                       2. HC Spišská Nová Ves

3. HC Petržalka 2010                                                              3. ŽHK Šarišanka Prešov

 

Model súťaže:

I. časť      ZÁKLADNÁ v skupinách (A,B) každý s každým 2x doma, 2x vonku – 8 stretnutí (12 kôl)

II.časť      NADSTAVBOVÁ celoslovensky každý s každým 1x doma, 1x vonku – 10 stretnutí (10 kôl)

III.časť     PLAY OFF o konečné umiestnenie družstvá 5-6, semifinále (1.-4.) a (2.-3.) na 2 víťazné

stretnutia, o 3. miesto na 3 víťazné stretnutia, finále na 3 víťazné stretnutia

Hracie dni a hrací čas: sobota 18.00 h (Petržalka – sobota 14.00, Spišská Nová Ves – sobota 17.00, Zvolen 19.30, Topoľčany – nedeľa )

 

1.kolo (I.časť): sobota 7.9.2013                               2.kolo (I.časť): sobota 14.9.2013

Zvolen               –              Petržalka                      Petržalka            –              voľno

Topoľčany           –              voľno                              Topoľčany            –              Zvolen

Sp.Nová Ves       –              Prešov                            Poprad                 –              Sp. Nová Ves

Poprad                –              voľno                              Prešov                 –              voľno

 

3.kolo (I.časť): sobota 21.9.2013                               4.kolo( I.časť): sobota 28.9.2013

Zvolen                   –              voľno                             Topoľčany            –             voľno

Petržalka             –              Topoľčany                    Petržalka             –            Zvolen

Sp. Nová Ves       –                voľno                             Poprad                  –           voľno

Prešov                   –              Poprad                          Prešov                   –           Sp. Nová Ves

 

5.kolo (I.časť): sobota 5.10.2013                               6.kolo (I.časť): nedeľa 13.10.2013

Petržalka             –              voľno                           Zvolen                  –              voľno

Zvolen                   –              Topoľčany                     Topoľčany           –              Petržalka

Prešov                   –              voľno                            Poprad                 –              voľno

Sp. Nová Ves       –              Poprad                           Sp. Nová Ves        –              Prešov

 

7.kolo (I.časť): sobota 19.10.2013                             8.kolo (I.časť): sobota 26.10.2013

Topoľčany            –              voľno                              Petržalka            –              voľno

Zvolen                –              Petržalka                       Topoľčany            –              Zvolen

Sp. Nová Ves       –              voľno                               Prešov                 –              voľno

Prešov                   –              Poprad                          Poprad                –              Sp. Nová Ves

 

9.kolo (I.časť): sobota 2.11.2013                                10.kolo (I.časť): sobota 16.11.2013

Zvolen                   –             voľno                              Topoľčany            –              voľno

Petržalka             –             Topoľčany                     Petržalka            –              Zvolen

Sp. Nová Ves        –              voľno                              Poprad                 –              voľno

Prešov                  –              Poprad                           Prešov                  –              Sp. Nová Ves

 

11.kolo (I.časť): sobota 23.11.2013                             12.kolo (I.časť): nedeľa 1.12.2013

Petržalka            –              voľno                             Zvolen                   –             voľno

Zvolen                  –              Topoľčany                       Topoľčany            –             Petržalka

Prešov                 –              voľno                               Sp. Nová Ves         –             voľno

Sp. Nová Ves       –              Poprad                             Poprad                  –             Prešov

 

Orange I.liga starších žiakov „B“ (9+8) a Poštová banka I. liga mladších žiakov „B“ (7+6)

ročník 2013 – 2014

Účastníci:

 1. HKM Rimavská Sobota
 2. MŠHK – mládež Prievidza
 3. HK ALTIS Námestovo
 4. HK Lokomotíva Nové Zámky
 5. HC Petržalka 2010
 6. MHK Dolný Kubín
 7. HK Levice
 8. HC Lučenec
 9. MHK Ružomberok
 10. HK 95 Považská Bystrica
 11. MHK Dubnica nad Váhom

 

Hrací deň:  sobota 9.00 (9+8) a 11.30 (6+7)

                  pondelok až piatok 14.30 (9+8) a 17.00 (6+7)

                  výnimka – MHK Rimavská Sobota: 10.00 (9+8) a 12.30 (6+7)

 

Veková kategória st. žiaci: ročník 1998, 1999, do 1.9.2000)

Veková kategória mladší žiaci: ročník 2000, 2001, do 1.9.2002)

Model súťaže: starší žiaci (8+9 ročník) a mladší žiaci (6+7 ročník), každý s každým 1x doma a 1x vonku – 20 zápasov (22 kôl)

Bodovanie: 2 body – výhra, 1 bod – remíza, 0 bodov – prehra

 

Vyžrebovanie:

 

1.kolo: sobota 28.9.2013                                       2.kolo: sobota 5.10.2013

Rim. Sobota       –              voľno                             Levice                 –              voľno

Prievidza            –              Dubnica                         Lučenec              –              Dolný Kubín

Námestovo         –              Považská Bystrica          Ružomberok      –              Petržalka

Nové Zámky        –              Ružomberok                   Pov. Bystrica       –              Nové Zámky

Petržalka           –              Lučenec                       Dubnica               –              Námestovo

Dolný Kubín         –             Levice                            Rim. Sobota         –              Prievidza

 

3.kolo: sobota 12.10.2013                                        4.kolo: sobota 19.10.2013

Prievidza             –               voľno                             Lučenec             –              voľno

Námestovo          –               Rim. Sobota                  Ružomberok        –              Levice

Nové Zámky         –              Dubnica                         Pov. Bystrica       –              Dolný Kubín

Petržalka            –              Pov. Bystrica                Dubnica              –              Petržalka

Dolný Kubín         –              Ružomberok                  Rim. Sobota         –              Nové Zámky

Levice                  –              Lučenec                        Prievidza              –              Námestovo

 

5.kolo: sobota 26.10.2013                                        6.kolo: sobota 9.11.2013

Námestovo          –              voľno                               Ružomberok        –             voľno

Nové Zámky         –             Prievidza                         Pov. Bystrica       –              Lučenec

Petržalka            –             Rim. Sobota                  Dubnica               –              Levice

Dolný Kubín         –             Dubnica                          Rim. Sobota         –              Dolný Kubín

Levice                  –             Pov. Bystrica                   Prievidza            –              Petržalka

Lučenec               –             Ružomberok                    Námestovo          –              Nové Zámky

 

7.kolo: sobota 16.11.2013                                         8.kolo: sobota 23.11.2013

Nové Zámky        –              voľno                               Pov. Bystrica        –              voľno

Petržalka           –              Námestovo                     Dubnica                –              Ružomberok

Dolný Kubín        –               Prievidza                         Rim. Sobota         –              Lučenec

Levice                 –               Rim. Sobota                    Prievidza              –              Levice

Lučenec              –               Dubnica                          Námestovo           –              Dolný Kubín

Ružomberok        –               Pov. Bystrica                   Nové Zámky        –              Petržalka

 

9.kolo: sobota 30.11.2013                                         10.kolo: sobota 7.12.2013

Petržalka           –              voľno                              Dubnica               –              voľno

Dolný Kubín         –              Nové Zámky                     Rim. Sobota         –              Pov. Bystrica

Levice                  –              Námestovo                       Prievidza             –              Ružomberok

Lučenec               –              Prievidza                          Námestovo          –              Lučenec

Ružomberok        –              Rim. Sobota                      Nové Zámky        –              Levice

Pov. Bystrica        –              Dubnica                           Petržalka            –              Dolný Kubín

 

11. kolo: sobota 14.12.2013                                       12.kolo: sobota 21.12.2013

Dolný Kubín         –              voľno                               Rim. Sobota         –             voľno

Levice                –              Petržalka                        Dubnica               –             Prievidza

Lučenec              –              Nové Zámky                      Pov. Bystrica       –             Námestovo

Ružomberok        –              Námestovo                        Ružomberok        –             Nové Zámky

Pov. Bystrica        –             Prievidza                           Lučenec             –             Petržalka

Dubnica               –             Rim. Sobota                      Levice                  –             Dolný Kubín

 

13.kolo: sobota 11.1.2014                                          14.kolo: sobota 18.1.2014

Levice                  –              voľno                                Prievidza             –              voľno

Dolný Kubín         –              Lučenec                           Rim. Sobota         –              Námestovo

Petržalka           –              Ružomberok                    Dubnica               –              Nové Zámky

Nové Zámky        –              Pov. Bystrica                     Pov. Bystrica       –              Petržalka

Námestovo          –              Dubnica                            Ružomberok         –              Dolný Kubín

Prievidza             –              Rim. Sobota                      Lučenec               –              Levice

 

15.kolo: sobota 25.1.2014                                          16.kolo: sobota 1.2.2014

Lučenec               –              voľno                               Námestovo          –              voľno

Levice                  –              Ružomberok                    Prievidza              –             Nové Zámky

Dolný Kubín         –              Pov. Bystrica                    Rim. Sobota       –             Petržalka

Petržalka            –              Dubnica                          Dubnica               –             Dolný Kubín

Nové Zámky        –              Rim. Sobota                      Pov. Bystrica        –             Levice

Námestovo          –              Prievidza                           Ružomberok         –             Lučenec

 

17.kolo: sobota 8.2.2014                                           18.kolo: sobota 15.2.2014

Ružomberok        –              voľno                                Nové Zámky        –              voľno

Lučenec              –              Pov. Bystrica                     Námestovo        –              Petržalka

Levice                 –              Dubnica                            Prievidza             –              Dolný Kubín

Dolný Kubín         –              Rim. Sobota                     Rim. Sobota        –              Levice

Petržalka            –              Prievidza                        Dubnica              –              Lučenec

Nové Zámky        –              Námestovo                        Pov. Bystrica       –              Ružomberok

 

19.kolo: sobota 22.2.2014                                          20.kolo: sobota 1.3.2014

Pov. Bystrica        –              voľno                               Petržalka             –             voľno

Ružomberok        –              Dubnica                            Nové Zámky         –              Dolný Kubín

Lučenec              –              Rim. Sobota                      Námestovo           –              Levice

Levice                 –              Prievidza                           Prievidza              –              Lučenec

Dolný Kubín        –              Námestovo                        Rim. Sobota         –              Ružomberok

Petržalka           –              Nové Zámky                     Dubnica                –             Pov. Bystrica

 

21.kolo: sobota 8.3.2014                                            22.kolo: sobota 15.3.2014             

Dubnica               –              voľno                                Dolný Kubín         –              voľno

Pov. Bystrica       –              Rim. Sobota                      Petržalka            –              Levice

Ružomberok        –              Prievidza                           Nové Zámky         –              Lučenec

Lučenec              –              Námestovo                        Námestovo           –              Ružomberok

Levice                 –              Nové Zámky                       Prievidza              –              Pov. Bystrica

Dolný Kubín       –              Petržalka                          Rim. Sobota         –              Dubnica