Posezónna príprava v našom klube

Niekoľko slov o príprave našich mladých športovcov v období po ukončení hracej sezóny 2013/2014.

Mesiac apríl patrí z hľadiska periodizácie ročného tréningového cyklu do prechodného obdobia. Táto časť roka je obsahovo  zameraná na udržanie trénovanosti, aby sa ďalší cyklus mohol začať na vyššej úrovni. Dochádza k zníženiu intenzity špeciálnej prípravy a prevláda všeobecná príprava. V tomto období sa prechádza k tréningovým činnostiam, ktoré podporujú zotavovanie organizmu športovca a  prispievajú ku psychickej pohode jednotlivca ako aj kolektívu. Obsah tréningu sa v danej perióde bude líšiť od súťažnej športovej činnosti. Vo všeobecnej príprave sa zameriame predovšetkým na športové a pohybové hry v tréningovom procese. Účinnosť regenerácie by sa mala odraziť predovšetkým v psychike športovca, v jeho optimistickom pohľade do budúcnosti a novej chuti do tréningu. Náš hokejový klub, v súčasnosti ako jeden z mála na Slovensku, bude vhodne kombinovať všeobecnú prípravu, ktorá sa vykonáva predovšetkým v telocvični,  so špeciálnou prípravou na ľade. Každá veková kategória absolvuje počas najbližších mesiacov (apríl, máj a jún) 2 tréningové jednotky na ľade za týždeň. Nakoľko sa jedná o prechodné obdobie s možnosťou využitia ľadovej plochy, v týchto mesiacoch nastáva vhodná chvíľa na nácvik a zdokonaľovanie techniky korčuľovania, ako aj nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca.

Po aktívnom odpočinku v mesiaci apríl prichádza prípravné obdobie (letná príprava), ako rozhodujúce obdobie pre dosiahnutie športovej formy. Základnou úlohou tejto časti roka je vytvoriť priaznivé funkčné predpoklady, rozvinúť telesnú pripravenosť a zvýšiť celkovú odolnosť organizmu prostredníctvom veľkého tréningového zaťaženia. Jednoducho povedané s hráčmi sa budeme venovať počas tohto obdobia rozvoju aeróbnej vytrvalosti, rozvoju sily, rýchlosti a vytrvalosti v rýchlosti. Princípom letnej prípravy na suchu je, že sa celý organizmus prestavuje na energetickej a metabolickej úrovni. Ďalšou veľmi dôležitou časťou je preniesť nadobudnutú športovú formu na suchu do špecifických podmienok na ľade. Preto aj podľa súčasných trendov, ktoré prichádzajú či už z Ameriky a Kanady, alebo zo severských štátov, budeme zaradovať v tomto období pre každú kategóriu 2 tréningové jednotky na ľade za týždeň. Na Slovensku je zatiaľ tento nový model len v začiatkoch, pričom ide o mierny odklon od klasickej slovenskej metodiky ľadového hokeja. Využívame však možnosť nových technológií a kontinuálneho pobytu na ľadovej ploche tak, ako to robia rovesníci našich detí vo Švédsku, Fínsku, Rusku, USA alebo Kanade. Zároveň nám tento model umožňuje spájať rozvoj pohybových schopností na suchu s veľkou variabilnosťou obsahu prípravy na ľade (kondičný tréning, herný tréning, herný nácvik). Veríme, že uvedený model bude pre naše vekové kategórie prínosom a vhodnou kombináciou tréningového procesu na ľade a na suchu docielime zlepšenie výkonnosti v najbližšej súťažnej sezóne 2014/2015.