Panteri a rok 2013

Ubehlo už desať mesiacov od chvíle, kedy sme po prvý raz vykorčuľovali na petržalský ľad.  Sen o modernom hokejovom štadióne sa stal skutočnosťou a my sme mohli naplno začať rozvíjať naše plánované aktivity. Aký bol teda rok 2013 z pohľadu Hockey club Petržalka 2010?

V júni 2012, kedy sme začali športovú činnosť sa na prvom tréningu zúčastnilo 5 chlapcov vo veku od 12 do 14 rokov a 4 chlapci vo veku od 5  do 7 rokov, spolu teda 9 detí. Odvtedy počet hokejistov a hokejistiek narástol na súčasných 127 korčuliarov! V samotných vekových kategóriách je počet ku 31.12.2013 nasledovný: predprípravka 0-1-2 má 37 Panterov, prípravka 3-5 má 15 Panterov, mladší žiaci 6-7 majú 17 Panterov a 4 hráčov na hosťovaní, starší žiaci majú 18 Panterov a 9 hráčov na hosťovaní, dorastenci majú 7 Panterov, ženy seniorky 9 Panteriek a 11 na hosťovaní. Celkový počet je 127 hokejistov, z toho 10 dievčat a 20 žien. Sme radi, že máme medzi nami toľko dievčat a žien, čo je na slovenské pomery v prvej regulárnej sezóne klubu naozaj výborné číslo! Veríme, že ďalší nádejní hokejisti a hokejistky sa k nám čoskoro pripoja. V rámci procesu registrácie má klub HC Petržalka 2010 k dnešnému dňu 82 kmeňových registrovaných hráčov a hráčok!

Počas roka trénovali v klube dvaja tréneri s licenciou A+, jeden tréner s licenciou A, dvaja tréneri s licenciou C a piati tréneri bez trénerskej licencie, ktorí sú v procese nadobudnutia trénerských licencií. Celkovo teda 10 trénerov.

V roku 2013 sme absolvovali nasledovný počet tréningových jednotiek:

  • predprípravka 0-1-2:  88 ľadohodín, 46 hodín suchá príprava
  • prípravka 3-5:           73 ľadohodín, 42 hodín suchá príprava
  • mladší žiaci 6-7:        114 ľadohodín, 71 hodín suchá príprava
  • starší žiaci:                 122 ľadohodín, 89 hodín suchá príprava
  • dorastenci:                   114 ľadohodín, 89 hodín suchá príprava
  • ženy-seniorky:            77 ľadohodín, 58 hodín suchá príprava

spolu:  474 ľadohodín (ľadohodiny dorastu sa nepočítajú) a 306 hodín suchá príprava (hodiny dorastu sa nepočítajú)

 

V roku 2013 sme teda spoločne trénovali 780 hodín! Ku tomu treba prirátať 4 špecializované tréningy brankárov.

V máji 2013 absolvovali starší žiaci prvé prípravné zápasy s družstvom HK Bulldogs Nové Mesto nad Váhom a neskôr sa otestovali starší žiaci na Panter cup 2013 s družstvami Technika Brno, Dievčenský hokej a HK Bulldogs Nové Mesto nad Váhom. Ženy absolvovali Panter women cup 2013 za účasti výberov dievčenského hokeja z Česka, Slovenska a Európy. Zároveň absolvovali prípravné zápasy s moravskými ženskými družstvami.

Počas leta naše družstvá prípravky, mladších aj starších žiakov absolvovali týždenný denný kemp, ktorý sme nazvali „Leto s Pantermi“. Pre najmladších sme ho pripravili v Bratislave, staršie kategórie mali časť letnej prípravy v Piešťanoch.  V septembri 2013 prvé prípravné zápasy odohrali starší aj mladší žiaci s družstvom HK Nové Zámky, ženy hrali niekoľko prípravných zápasov aj na sklonku augusta.

Čo sa týka súťažných zápasov riadených SZĽH, získali sme licenciu na 1.ligu žien, kde hrá ženský seniorský tím najvyššiu slovenskú ženskú súťaž v ľadovom hokeji. Celkovo je v tejto súťaži naplánovaných 19 zápasov základnej časti a v prípade postupu do play off ďalších najmenej 6 majstrovských zápasov.

Naši ôsmaci a deviataci hrajú celoslovenskú Orange 1.ligu starších žiakov, kde absolvujú 20 majstrovských zápasov. Rovnaký počet zápasov, teda 20 čaká aj na mladších žiakov 6-7 v rámci Poštová banka 1. liga mladších žiakov.

Najmenší Panteri v predprípravke a prípravke sa zapojili do unikátneho projektu Euro mini hokejová liga (EMHL). V rámci tejto medzinárodnej mini ligy máme zastúpenie v kategórii U10 aj v kategórii U9. Obe kategórie odohrajú najmenej 8 turnajov, na každom turnaji najmenej 2 zápasy, teda celkovo každé družstvo najmenej 16 zápasov.

Napriek tomu, že sme v súťažiach len niekoľko mesiacov, podarilo sa nám v každej kategórii bodovať, čo považujeme za mimoriadny úspech! Najviac nás teší hra a výsledky ženského tímu, ktorý získal aj historicky prvé klubové víťazstvo dňa 7.9.2013, kedy zvíťazil nad ŽHKM Zvolen 5:1! Naši starší žiaci zvíťazili prvýkrát v majstrovskom zápase 7.12.2013, keď porazili MHK Dolný Kubín 6:2, mladší žiaci získali svoj historicky prvý majstrovský bod 26.10.2013, keď remizovali 3:3 s družstvom HKM Rimavská Sobota. Prvé víťazstvo HC Petržalka 2010 v minihokeji prišlo dňa 30.11.2013, keď naša U10 vyhrala nad HK 91 Senica 11:5! Sme veľmi hrdí na to, že chalani a baby nás veľmi pekne reprezentujú už v prvých súťažných mesiacoch a veríme, že tieto víťazstvá si všetci budú dlho pamätať, lebo boli osobne pri historických chvíľach HC Petržalka 2010.  

Čo sa týka materiálneho vybavenia, počas sezóny sme zabezpečili 85 ks tréningových dresov pre hráčov a 8 ks tréningových dresov pre brankárov. Ďalej sme zabezpečili 44 ks zápasových dresov pre družstvo starších žiakov, 44 ks zápasových dresov pre družstvo mladších žiakov a 40 ks zápasových dresov pre družstvo žien. Klub zabezpečil aj nové zápasové štulpne v celkovom počte 70 ks. Ďalej sme zakúpili 3 brankárske sady Bauer Prodigy pre najmenších brankárov spolu s brankárskymi hokejkami. K dispozícii máme aj 2 ks betónov pre kategóriu mladší žiaci. Okrem toho družstvá mladších žiakov, starších žiakov a žien majú kompletne vybavené šatne (stojany na hokejky, stojany na dresy, magnetická informačná tabuľa, hodiny a rozhlas). Kategórie predprípravka 0-1-2 majú zabezpečené šatne počas tréningov a kategória 3-5 má šatňu priebežne zabezpečenú v závislosti od vyťaženosti ostatných šatní na štadióne. Ďalej sme zakúpili športové pomôcky pre tréningy na suchu (medicinbaly, frekvenčné rebríky, futbalové lopty, tenisové loptičky, fit lopty, balance boardy, bossu lopty, malé hokejky a floorbalové hokejky), inštalovali sme posilňovacie hrazdy pri šatniach č.9 a č.8. V spolupráci s RRCFT sa naše družstvá pripravujú v crossfitovom centre. V spolupráci so spoločnosťou HDC Slovakia s.r.o. sa zlepšili materiálne podmienky na športovú prípravu dokončením trenažéra so skatemillom a syntetickým ľadom. V najbližších týždňoch bude dokončené diagnostické centrum a mini telocvičňa. Na dopravu našich družstiev máme zabezpečené moderné autobusy s najvyšším komfortom.

V rámci podporných projektov, od marca do októbra sme spolupracovali s krasokorčuliarskymi trénerkami (p.Ďurkovská, p.Takáčová), ktoré s nami spolupracovali na škole korčuľovania. Po druhýkrát sme sa zúčastnili akcie „Petržalské dni“, kde sme propagovali náš klub medzi obyvateľmi mestskej časti. V rámci propagácie petržalského ľadového hokeja a zimného štadióna boli informácie o nás publikované v 10 celoštátnych  a 4 lokálnych tlačových a elektronických médiách, ako aj v 3 českých elektronických médiách. Podarilo sa nám rozvinúť a naštartovať facebookovskú stránku klubu, ktorá je vysoko hodnotená aj inými hokejovými klubmi a ich fanúšikmi. Zároveň sme inovovali a postupne vylepšujeme našu internetovskú stránku www.hcpetrzalka.sk. Počas roka sme v spolupráci s Odborom školstva mestskej časti BA_Petržalka a Základnou školou Dudova 2 spustili projekt vzniku a rozvoja športových hokejových tried v Petržalke. Tento projekt bol mestskou časťou schválený v novembri a v súčasnosti pripravujeme informačnú kampaň. Paralelne s tým na ZŠ Dudova vznikol krúžok ľadového hokeja, ako súčasť projektu ŠHT. V novembri sme zorganizovali akciu na podporu dievčenského hokeja „IIHF Girl´s world ice hockey day“, v decembri sme peknou klubovou akciou oslávili tretie narodeniny Hockey club Petržalka 2010 o.z. Je mnoho vecí, ktoré sme počas roka rozpracovali, ale nestihli dokončiť, preto sa tu o nich nebudeme zmieňovať. Je však treba brať ohľad na to, že náš klub je stále iba v polovici prvej regulárnej sezóny a za sebou má necelý rok riadnej športovej prípravy…

Za finančnú a materiálnu podporu ďakujeme partnerom DAMP, spol. s.r.o., BUILDER spol. s r.o., SportsMan s.r.o., Subway, Váš správca spol. s r.o., IMPA SLOVAKIA s.r.o., Unicredit a.s., ČSOB a.s., SPP a.s., ITSDONE, s.r.o., AZAD s.r.o., mestskej časti Bratislava-Petržalka. Poďakovanie patrí aj rodičom a priateľom klubu, pretože vďaka ich angažovanosti sa v rámci asignácie 2% daní z príjmov podarilo v roku 2013 vyzbierať 3.319 EUR! Rovnako sa chceme poďakovať kolegom a spolupracovníkom so Slovenského zväzu ľadového hokeja a klubom ľadového hokeja HC Slovan Bratislava, HK 99 Ružinov, KŠK ŠHK HOBA Bratislava, HK Bulldogs Nové Mesto nad Váhom, HK Lokomotíva Nové Zámky, HC Osy Spišská Nová Ves, ŽHK 2000 – Šarišanka Prešov, MHK Martin, HK Poprad, HC Topoľčany, ŽHK Iskra Banská Bystrica a  HK Levice  za spoluprácu  a ústretovosť počas roka 2013.