Letná príprava 2014

Je čas napísať o plánovaných aktivitách na predsúťažné obdobie v Hockey club Petržalka 2010.

Nový rytmus športovej prípravy začne pravidelne fungovať od apríla 2014, kedy budeme v prvom rade určovať zloženie jednotlivých vekových kategórií a hráči sa budú presúvať do vyšších ročníkov. Následne, po utriedení jednotlivých hráčskych kategórií v rámci klubu sa začne realizovať plán športovej prípravy na obdobie apríl – august 2014. 

Počas obdobia marec – máj sa budeme venovať procesu registrácie hráčov HC Petržalka 2010 a zápisu družstiev do súťaží riadených Slovenským zväzom ľadového hokeja. Rovnako budeme pracovať na úspešnom spustení projektu športovej hokejovej triedy (5.ŠHT) na ZŠ Dudova 2, kde budú v dňoch 19.2. a 30.4.2014 prebiehať  prijímacie skúšky terajších štvrtákov. Počas mesiacov marec a apríl by sme radi usporiadali hokejové turnaje pre kategóriu predprípravkya 0-1-2 (minihokej), kategóriu mladší žiaci 6-7 a starší žiaci 8-9, ako aj ženský seniorský turnaj. Kategórie prípravka 3-5, ako aj kategória mladší žiaci 6-7 a starší žiaci 8-9 a ženy seniorky majú možnosť v prípade záujmu absolvovať turnaj aj vonku.

Panter Cup 104Počas tzv. letnej prípravy budeme využívať aj ľadovú plochu, ktorá je na našom zimnom štadióne k dispozícii po celý rok. V rámci vhodnej zvolenej metodiky športovej prípravy v našom klube budeme vo všetkých kategóriách a družstvách, ktoré budú fungovať v sezóne 2014/2015  kombinovať tréningy na suchu a tréningy na ľade tak, aby nedošlo k nadmernému a jednostrannému preťaženiu organizmu mladých športovcov. Veríme, že do konca školského roka – teda do júna 2014 sa nám podarí zabezpečiť aj služby maséra a fyzioterapeuta pre potreby petržalského ľadového hokeja.

Od apríla 2014 budú do plánu športovej prípravy zaradené aj špecializované brankárske tréningy, ktoré neskôr skĺbime s procesom športovej prípravy v rámci Slovenskej brankárskej akadémie, ktorú spustíme v jarných mesiacoch 2014.

Koniec športovej prípravy na ľade a na suchu v školskom roku 2013/2014 je plánovaný na nedeľu 22.6.2014.  Klubové prázdniny budú trvať od 23.6.2014 do 3.8.2014, čo je 6 týždňov. Počas tohto obdobia sa na petržalskom zimnom štadióne uskutoční letný brankársky kemp Slovenskej brankárskej akadémie v dňoch 30.6. – 4.7.2014, ako aj Letná hokejová akadémia I. 7.7. – 11.7.2014 pre hráčov ročníky 2003, 2002 a 2001, a Letná hokejová akadémia II. v dňoch 14.7. – 18.7.2014 pre hráčov ročníky 2000, 1999, 1998 a 1997.

Nástup detí na športovú prípravu, kategórie mladší a starší žiaci (eventuálne dorast) je 4.8.2014. Od 4. augusta do 9. augusta je plánovaný spoločný letný športový tábor pre kategórie 6-7 a 8-9 mimo územia Bratislavy. Pôjde o teambuildingový tábor so zameraním na posilnenie kolektívu, letné športové aktivity a kondičnú prípravu. Mladšie deti prípravka 3-5 a predprípravka 0-1-2 absolvujú 5 dňový letný tábor v dňoch 11. – 15.8.2014 mimo územia Bratislavy. Rovnako sa zameria na letné športy a kondičnú prípravu.

baby victoryPred súťažné obdobie ukončíme kombinovaným tréningovým procesom na ľade a na suchu od 11.8.2014 pre kategórie mladší žiaci 6-7, starší žiaci 8-9, dorast, ženy seniorky a od 18.8.2014 pre kategórie predprípravka 0-1-2 a prípravka 3-5. V rámci tohto obdobia 11.8. – 7.9.2014 absolvuje každá kategória niekoľko prípravných stretnutí.