Dorast >> Tréningy

Sezóna 2022/2023

Rozpis tréningov

Rozpis tréningov v týždni  
deň čas zraz miesto typ tréningu poznámka
pondelok
 
utorok
streda
 
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

 

ďalší týždeň

Rozpis tréningov v týždni 
deň čas zraz miesto typ tréningu poznámka
pondelok
utorok
streda
   
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

 

 

Dôležité upozornenie – pre sezónu 2022/2023


Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
je potrebné navrhnúť (odovzdať potvrdenie o vykonaní preventívnej lekárskej prehliadky) do 1.6.2022. Zoznam akreditovaných pracovísk je uvedený nižšie . Odporúčam spiroergometrické vyšetrenie.

Hráč, ktorý nemá platnú lekársku prehliadku, nemôže nastúpiť na zápas.

 

Tlačivo “ Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti POTVRDENIE-lekár-rodič

 

 

Zoznam akreditovaných pracovníkov:

Akreditácia „A“ – spiroergometria + ergometria

1. Klinika telovýchovného lekárstva LFUK a UNB, UNB – Staré mesto , Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava 1, tel.kontakt: 421 257 290 462

2. SPORTMED sro , Daxnerovo nám. 5, 821 08 Bratislava 2, tel.kontakt: 421 902 901 034

3. VLAHO sro , Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava 5, tel.kontakt: 421 905 471 660, MUDr. Hostýn Vladimír, MPH

Akreditácia „B“ – ergometria

1. Ambulancia telovýchovného lekárstva , Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava, tel.kontakt: 421 244 453 426, MUDr. Urvayová Alena

 

Príklady individuálnych cvičení TU