Starší žiaci 7-8  >> Tréningy

Sezóna 2019/2020 

Prípravné obdobie

začiatok 1.5.2019

koniec 14.7.2019 (kolektívne tréningy končia v stredu 26.6.2019, od 1.7. trénujú hráči individuálne podľa pokynov trénera)

Výstupné testy: sobota 22.6.2019 (9,00 – 11,00)

Predsúťažné obdobie

začiatok 15.7.2019 (do 31.7. 2019 sa hráči pripravujú individuálne podľa pokynov trénera)

koniec 30.8.2019

Dôležité upozornenie

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti hráča  z akreditovaného pracoviska platné pre sezónu 2019/2020 je potrebné predložiť trénerovi (odovzdať originál potvrdenia o vykonaní preventívnej lekárskej prehliadky) do 1.5.2019. Zoznam akreditovaných pracovísk je uvedený nižšie. Doporučujem spiroergometrické vyšetrenie.

 

Tlačivo “Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti hráča” pre sezónu 2019/2020 stiahnete TU

 

letak kemp nahlad

 

 

Rozpis tréningov 1.7.2019 – 31.7.2019
deň čas zraz miesto typ tréningu poznámka
pondelok       individuálny *
       
utorok       individuálny  *
     
streda       individuálny *
         
štvrtok       individuálny  *
         
piatok     individuálny  *
   
sobota       regenerácia  
         
nedeľa     regenerácia  

* podľa pokynov trénera

 

Rozpis tréningov
deň čas zraz miesto typ tréningu poznámka
pondelok  
         
utorok          
         
streda        
         
štvrtok          
 
piatok        
        
sobota
         
nedeľa          

 

 

Zoznam akreditovaných pracovísk: 

Akreditácia “A” – spiroergometria + ergometria

1. Klinika telovýchovného lekárstva LFUK a UNB, UNB – Staré mesto , Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava 1, tel.kontakt: 421 257 290 462

2. SPORTMED sro , Daxnerovo nám. 5, 821 08 Bratislava 2, tel.kontakt: 421 902 901 034

3. VLAHO sro , Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava 5, tel.kontakt: 421 905 471 660, MUDr. Hostýn Vladimír, MPH

Akreditácia “B” – ergometria

1. Ambulancia telovýchovného lekárstva , Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava, tel.kontakt: 421 244 453 426, MUDr. Urvayová Alena