Starší žiaci 7-8  >> Tréningy

Sezóna 2018/2019 

Súťažné obdobie

začiatok 1.9.2018 

koniec 31.3.2019 

Prechodné obdobie

začiatok 1.4.2019

koniec 30.4.2019

 

Dôležité upozornenie

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti hráča  z akreditovaného pracoviska platné pre sezónu 2019/2020 je potrebné predložiť trénerovi (odovzdať originál potvrdenia o vykonaní preventívnej lekárskej prehliadky) do 1.5.2019. Zoznam akreditovaných pracovísk je uvedený nižšie. Doporučujem spiroergometrické vyšetrenie.

 

Tlačivo “Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti hráča” pre sezónu 2019/2020 stiahnete TU

 

Rozpis tréningov 25.3.2019 – 31.3.2019
deň čas zraz miesto typ tréningu poznámka
pondelok 15,30 – 16,30 14,30 zimný štadión  na ľade + na suchu
         
utorok       regenerácia  
     
streda 8,30 – 9,30 8,00 zimný štadión na ľade individuálny
15,00 – 16,30  14,45  športová hala  na suchu  ŠH Prokofjevova * 
štvrtok 15,30 – 16,30 14,30 zimný štadión  na ľade + na suchu 
         
piatok       regenerácia  
   
sobota 5,45 – 7,00 5,20 zimný štadión  na ľade  
         
nedeľa 9,00 – 11,00   zimný štadión  zápas Trnava – HCP 

na tréning do športovej haly si treba priniesť športovú obuv vhodnú do telocvične, športový odev, fľašu, florbalovú hokejku a loptičku

Rozpis tréningov 
deň čas zraz miesto typ tréningu poznámka
pondelok 15,30 – 16,30  14,30  zimný štadión  na ľade + na suchu
         
utorok 5,45 – 7,00  5,20  zimný štadión  na ľade  
         
streda 8,30 – 9,30 8,00 zimný štadión na ľade individuálny
15,00 – 16,30  14,45  športová hala  na suchu  ŠH Prokofjevova *
štvrtok 14,15 – 15,15 13,45 zimný štadión  na ľade + na suchu
         
piatok       regenerácia  
        
sobota 5,45 – 7,00 5,20 zimný štadión  na ľade  
         
nedeľa     zimný štadión  zápas  

 * na tréning do športovej haly si treba priniesť športovú obuv vhodnú do telocvične, športový odev, fľašu, florbalovú hokejku a loptičku

 

Zoznam akreditovaných pracovísk: 

Akreditácia “A” – spiroergometria + ergometria

1. Klinika telovýchovného lekárstva LFUK a UNB, UNB – Staré mesto , Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava 1, tel.kontakt: 421 257 290 462

2. SPORTMED sro , Daxnerovo nám. 5, 821 08 Bratislava 2, tel.kontakt: 421 902 901 034

3. VLAHO sro , Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava 5, tel.kontakt: 421 905 471 660, MUDr. Hostýn Vladimír, MPH

Akreditácia “B” – ergometria

1. Ambulancia telovýchovného lekárstva , Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava, tel.kontakt: 421 244 453 426, MUDr. Urvayová Alena