Kadeti  >> Tréningy

Sezóna 2020/2021 

Členské príspevky za mesiac máj a jún sú v plnej výške.

Prípravné obdobie   

Začiatok: 1.5.2020, koniec: 16.7.2020

Upozornenie: Nezabudnite sa objednať na prehliadku k športovému lekárovi, potvrdenie o prehliadke odovzdať trénerovi do 1.7.2020.

Termíny letných sústredení:

Päťdňové sústredenie (vyvrcholenie prípravného obdobia) bude v dňoch 1. – 5. júla 2020. Program a cena bude zverejnená neskôr. Prihlásiť sa hráči môžu u svojho trénera čo najskôr.

Osemdňové sústredenie (zahájenie predsúťažného obdobia) bude v dňoch 1. – 8. augusta 2020. Program a cena bude zverejnená neskôr. Prihlásiť sa hráči môžu u svojho trénera čo najskôr.

Účasť hráčov na oboch sústredeniach je potrebná.

 

Rozpis tréningov 1.6.2020 -7.6.2020
deň čas zraz miesto typ tréningu poznámka
pondelok  5,45 – 7,00 5,25 zimný štadión na ľade + tréning na suchu
       
utorok 13,30 – 15,00 13,20 zimný štadión **
na suchu   
         
streda 14,30 – 16,00 14,20 zimný štadión ** na suchu 
 
         
štvrtok  13,30 – 15,00 13,20 zimný štadión ** na suchu  
 
 
piatok  16,15 – 17,45 16,00 ihrisko * na suchu   ZŠ Turnianska
       
sobota 5,45 – 7,00 5,25 zimný stadión  na ľade  
         
nedeľa       regenerácia  

 

* ihriskona tréning treba prísť vhodne oblečený a obutý z domu, šatňa ani toaleta nebudú k dispozícii. Fľaša s tekutinou musí byť označená menom hráča. Pred tréningom a po tréningu je potrebné mať ochranné rúško, ktoré prekryje ústa a nos. Každý si so sebou prinesie aj dezinfekciu na ruky. Na tréning je potrebné priniesť karimatku, valec a švihadlo správnej dĺžky.

 

** zimný štadión  - na tréning na suchu si okrem karimatky, valca a švihadla treba priniesť rukavice a hokejku správnej výšky (v teniskách po bradu).

 

Rozpis tréningov
deň čas zraz miesto typ tréningu poznámka
pondelok 5,45 – 7,00  5,25  zimný štadión  na ľade + tréning na suchu
 
       
utorok 13,30 – 15,00  13,20  zimný štadión **
na suchu   
         
streda 14,30 – 16,00 14,20 zimný štadión ** na suchu   
         
štvrtok 13,30 – 15,00 13,20 zimný štadión **  na suchu  
     
piatok 16,15 – 17,45  16,00 ihrisko *  na suchu  ZŠ Turnianska
        
sobota 5,45 – 7,00 5,25 zimný štadión na ľade  
         
nedeľa       regenerácia   

 

Dôležité upozornenie

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti hráča  z akreditovaného pracoviska platné pre sezónu 2020/2021 je potrebné predložiť trénerovi (odovzdať originál potvrdenia o vykonaní preventívnej lekárskej prehliadky) do 1.7.2020. Zoznam akreditovaných pracovísk je uvedený nižšie. Doporučujem spiroergometrické vyšetrenie.

Hráč, ktorý nemá platnú lekársku prehliadku, nemôže nastúpiť na zápas.

Tlačivo “Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti hráča” pre sezónu 2020/2021 stiahnete TU

Zoznam akreditovaných pracovísk: 

Akreditácia “A” – spiroergometria + ergometria

1. Klinika telovýchovného lekárstva LFUK a UNB, UNB – Staré mesto , Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava 1, tel.kontakt: 421 257 290 462

2. SPORTMED sro , Daxnerovo nám. 5, 821 08 Bratislava 2, tel.kontakt: 421 902 901 034

3. VLAHO sro , Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava 5, tel.kontakt: 421 905 471 660, MUDr. Hostýn Vladimír, MPH

Akreditácia “B” – ergometria

1. Ambulancia telovýchovného lekárstva , Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava, tel.kontakt: 421 244 453 426, MUDr. Urvayová Alena  

 

Príklady individuálnych cvičení TU