Starší žiaci 8  >> Tréningy

Sezóna 2019/2020 

Súťažné obdobie  

začiatok: 1.9.2019 

koniec: 31.3.2020

Dôležité upozornenie

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti hráča  z akreditovaného pracoviska platné pre sezónu 2019/2020 je potrebné predložiť trénerovi (odovzdať originál potvrdenia o vykonaní preventívnej lekárskej prehliadky) do 1.5.2019. Zoznam akreditovaných pracovísk je uvedený nižšie. Doporučujem spiroergometrické vyšetrenie.

Hráč, ktorý nemá platnú lekársku prehliadku, nemôže nastúpiť na zápas.

Tlačivo “Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti hráča” pre sezónu 2019/2020 stiahnete TU

 

Súťaž: Liga starších žiakov 8.ročník

Hráč, ktorý v škole navštevuje 7.ročník, môže nastúpiť na zápas len pokiaľ má platné ostaršenie.

Rozpis tréningov 24.2.2020 – 1.3.2020
deň čas zraz miesto typ tréningu poznámka
pondelok 15,30 – 16,30 14,30 zimný štadión  na ľade  + na suchu **
         
utorok 5,45 – 7,00 5,20 zimný štadión  na ľade   
         
streda 14,15 – 15,15 13,45 zimný štadión na ľade + na suchu ** 
         
štvrtok 14,15 – 15,15 13,45 zimný štadión  na ľade  + na suchu ** 
 
piatok 17,30 – 19,00  17,15  telocvičňa  na suchu  ŠH Prokofjevova *
       
sobota 9,30 – 11,30 8,15*** zimný štadión *** zápas  Levice – HCP 
        nominovaní hráči 
nedeľa       regenerácia  

* na tréning do telocvične je potrebné si priniesť vhodnú obuv, ošatenie, pitie, florbalovú hokejku a loptičku

** tréning na suchu pred tréningom a po tréningu na ľade

*** zimný štadión v Leviciach, doprava individuálna

Rozpis tréningov 2.3.2020 – 8.3.2020
deň čas zraz miesto typ tréningu poznámka
pondelok 15,15 – 16,15 14,30 zimný štadión  na ľade + na suchu **
         
utorok 5,45 – 7,00 5,20 zimný štadión  na ľade  
         
streda 14,15 – 15,15  13,45  zimný štadión  na ľade + na suchu **
         
štvrtok 14,15 – 15,15 13,45 zimný štadión  na ľade  + na suchu **
   
piatok 17,30 – 19,00 17,15 telocvičňa na suchu ŠH Prokofjevova *
        
sobota 11,15 – 13,15 10,00 zimný štadión  zápas HCP – Nové Zámky
        nominovaní hráči 
nedeľa       regenerácia  

* na tréning do telocvične je potrebné si priniesť vhodnú obuv, ošatenie, pitie, florbalovú hokejku a loptičku

** tréning na suchu pred tréningom a po tréningu na ľade

*** zimný štadión v , doprava individuálna

 

Pre zobrazenie výsledkov zápasov kliknite TU 

Zoznam akreditovaných pracovísk: 

Akreditácia “A” – spiroergometria + ergometria

1. Klinika telovýchovného lekárstva LFUK a UNB, UNB – Staré mesto , Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava 1, tel.kontakt: 421 257 290 462

2. SPORTMED sro , Daxnerovo nám. 5, 821 08 Bratislava 2, tel.kontakt: 421 902 901 034

3. VLAHO sro , Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava 5, tel.kontakt: 421 905 471 660, MUDr. Hostýn Vladimír, MPH

Akreditácia “B” – ergometria

1. Ambulancia telovýchovného lekárstva , Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava, tel.kontakt: 421 244 453 426, MUDr. Urvayová Alena