Verejné korčuľovanie

Informácia o verejnom korčuľovaní na ZŠ v Petržalke.

Verejné korčuľovanie sa pre sezónu 2013/2014 na zimnom štadióne v Petržalke dňa 31.3.2014 končí. Všetkým, ktorí prišli počas tohtoročnej korčuliarskej sezóny na nový zimnák v Petržalke ďakujeme za priazeň a tešíme sa na spoločné stretnutie opäť v novej sezóne. Informácie o verejnom korčuľovaní budú zverejnené na našej internetovej stránke.

Maximálna kapacita korčuliarov na ľadovej ploche je 200 osôb!

Vstup na ľadovú plochu je povolený len v korčuliach! Odporúčame nosiť prilbu a rukavice ako prevenciu poranení hlavy a horných končatín.

Prosím rešpektujte prevádzkový poriadok zimného štadióna a pokyny usporiadateľskej služby. Ďakujeme.

Cenník (platný od 1.11.2013):       

 

Vstupné za korčuľovanie (2 hodinový blok):

 

Dospelí:  3,00 EUR
Dospelí:  PTŽ, BMK  2.50 EUR
Deti do 15 rokov, Seniori nad 62 rokov:  2,50 EUR
Deti do 15 rokov, Seniori nad 62 rokov:  PTŽ, BMK  2,00 EUR
Deti do 15 rokov, Dospelí, Seniori nad 62 rokov:  ZŤP  2,00 EUR
Doprovod (bez korčúľ):  1,50 EUR
Doprovod (bez korčúľ):  PTŽ, BMK, ZŤP  1,00 EUR

 

Ostatné poplatky:

 

Záloha za kľúč od skrinky:  5,00 EUR
Vrátenie zálohy za kľúč od skrinky: -5,00 EUR
Poplatok za stratu kľúča od skrinky:  5,00 EUR

 

Vysvetlivky:

PTŽ –  Petržalka (zľavnené vstupné pre obyvateľov s trvalým pobytom v MČ Bratislava – Petržalka)

BMK – Bratislavská mestská karta (zľavnené vstupné pre držiteľov tejto karty)

ZŤP –  Zdravotne ťažko postihnutí (zľavnené vstupné pre držiteľov tohto preukazu)

Zľavnené vstupné si je možné uplatniť len po predložení Občianskeho preukazu, Bratislavskej mestskej karty alebo preukazu ZŤP. Jednotlivé zľavnené vstupné nie je možné kumulovať.