Verejné korčuľovanie v sezóne 2016/2017 ukončené

Petržalskí panteri Vám ďakujú za Vašu účasť a tešia sa opäť na Vás od 4.11.2017.

 

 

 

Pre širokú verejnosť ponúkame možnosť sa zdokonaliť po hokejovej a korčuliarskej stránke na kurzoch pre amatérov týždenne, viac na www.hokejovetreningy.sk

 

 

Prajeme Vám príjemnú zábavu!

(zmeny sú vyhradené!)

————————————————————————————————————————————

Maximálna kapacita korčuliarov na ľadovej ploche je 200 osôb!

Vstup na ľadovú plochu je povolený len v korčuliach! Odporúčame nosiť prilbu a rukavice ako prevenciu poranení hlavy a horných končatín.

Prosím rešpektujte prevádzkový poriadok zimného štadióna a pokyny usporiadateľskej služby. Ďakujeme.

 

Cenník (platný od 1.11.2015):       

 

Vstupné za korčuľovanie (105 minútový blok):

Dospelí:  3,00 EUR
Dospelí:  PTŽ, BMK  2.50 EUR
Deti do 15 rokov, Seniori nad 62 rokov:  2,50 EUR
Deti do 15 rokov, Seniori nad 62 rokov:  PTŽ, BMK  2,00 EUR
Deti do 15 rokov, Dospelí, Seniori nad 62 rokov:  ZŤP  2,00 EUR
Doprovod (bez korčúľ):  1,50 EUR
Doprovod (bez korčúľ):  PTŽ, BMK, ZŤP  1,00 EUR

Ostatné poplatky:

 

Záloha za kľúč od skrinky:  5,00 EUR
Vrátenie zálohy za kľúč od skrinky: -5,00 EUR
Poplatok za stratu kľúča od skrinky:  5,00 EUR

 

Vysvetlivky:

PTŽ -  Petržalka (zľavnené vstupné pre obyvateľov s trvalým pobytom v MČ Bratislava – Petržalka)

BMK - Bratislavská mestská karta (zľavnené vstupné pre držiteľov tejto karty)

ZŤP -  Zdravotne ťažko postihnutí (zľavnené vstupné pre držiteľov tohto preukazu)

Zľavnené vstupné si je možné uplatniť len po predložení Občianskeho preukazu, Bratislavskej mestskej karty alebo preukazu ZŤP. Jednotlivé zľavnené vstupné nie je možné kumulovať.

 

20130210_135009_mini