Slovenská brankárska akadémia

 


Slovensko je hokejová republika. Presvedčili sme sa o tom na Majstrovstvách sveta skupiny 2011 A IIHF v Bratislave a Košiciach, ako aj počas strieborného ošiaľu z Helsínk 2012. Slováci majú radi najrýchlejšiu kolektívnu hru na svete a rozumejú ľadovému hokeju. Všetci, čo sa s ľadovým hokejom denne stretávajú vedia, že základom úspechu každého hokejového družstva je jeho brankár. Nie nadarmo nosí na drese číslo 1. Je to kľúčový hráč v tíme. Jeho dôležitosť a schopnosti sa preukážu v dôležitých momentoch zápasu, kedy jeho individuálny výkon rozhoduje o úspechu alebo neúspechu celého družstva.

 

Slováci mali a majú vynikajúcich hokejových brankárov. Stačí keď spomenieme také hviezdy, akými boli Rudolf Jendek, Vladimír Dzurilla alebo Marcel Sakáč. V ich šľapajách úspešne kráčali Eduard Hartmann a Jaromír Dragan, ktorí pomohli slovenský hokej dostať naspäť do elitnej kategórie. V nej zažiarili najmä Pavol Rybár, Miroslav Šimonovič, Karol Križan, Ján Lašák, Rastislav Staňa, Peter Budaj, Ján Laco či Jaroslav Halák. A najnovšiu generáciu strážcov „klietky“ reprezentujú talenty akými je Jaroslav Janus, Branislav Konrád, Július Hudáček alebo Peter Hamerlík.

 

Všetci títo skvelí hokejoví brankári vyrástli na Slovensku v podmienkach, ktoré nie vždy chápali špecifiká prípravy brankára v ľadovom hokeji. Veľmi si ceníme prácu skvelých brankárskych trénerov Jána Filca, Rudolfa Jurčenka, Vladimíra Šťastného, Marcela Sakáča a ďalších, ktorí odovzdávajú svoje skúsenosti mladým brankárom. Našim cieľom je pomôcť systematike prípravy brankárov v ľadovom hokeji tým, že im na štadióne v bratislavskej Petržalke vytvoríme podmienky na celoročnú prípravu v ich špecifickej hernej činnosti. Za týmto účelom vzniká Slovenská brankárska akadémia ® - Slovak Goalie Academy ® pri Hockey club Petržalka 2010. Jej cieľom je zabezpečiť pre všetkých záujemcov z radov hokejových a hokejbalových brankárov ich zdokonaľovanie sa vo všetkých aspektoch činnosti hokejového, resp. hokejbalového brankára, a to po celý kalendárny rok. Metódy, formy a prostriedky našej práce budeme konzultovať a realizovať s odborníkmi v oblasti ľadového hokeja, všeobecnej pohybovej prípravy, gymnastiky, atletiky, aeróbnych cvičení. Popri fyzickom zdokonaľovaní sa budeme dbať aj na dôkladnú psychologickú prípravu hokejového brankára, pričom v každom smere budeme pristupovať ku našim zverencom individuálne.

 

Hokejový brankár je pod neustálym fyzickým aj psychickým tlakom, preto sa budeme venovať skvalitneniu jeho herného prejavu vo vzťahu k rozvoju jeho celej osobnosti. Našou snahou bude kontinuálne zlepšovanie sa v oblasti koordinácie, techniky jednotlivých herných činností a zvyšovanie teoretických poznatkov hry brankára v ľadovom hokeji. Tréningový proces bude zameraný predovšetkým na:

 

  • nácvik jednotlivých techník herných činností hokejového brankára
  • nácvik špecifických útočných herných činností hokejového brankára
  • zlepšovanie všeobecnej pohybovej pripravenosti
  • zlepšovanie špeciálnej pohybovej pripravenosti
  • teoretickú prípravu hry hokejového brankára
  • systematickú psychologickú prípravu hokejového brankára

 

Ďalšie informácie o pripravovanej brankárskej škole budeme publikovať čoskoro. Slovenská brankárska akadémia ® - Slovak Goalie Academy ® v spolupráci s Hockey club Petržalka 2010 začne svoju činnosť v  roku 2015. Bližšie informácie na získate na e-maili:hcpetrzalka@gmail.com.

 

JSP_3873